SJEVERNA GRANICA / Sveučilište Sjever | Dan–D

gostujuće izložbe

SJEVERNA GRANICA / Sveučilište Sjever

Izložba Sjeverna granica dvodijelna je prezentacija radova Odjela medijskog dizajna Sveučilišta Sjever. S jedne strane, izložba predstavlja nekolicinu studentskih radova druge godine nastalih u okviru kolegija Dizajn u novinama i časopisima i Promotivni dizajn, čiji se pristupi u određenoj mjeri dotiču eksperimenta. Drugi dio izložbe je prezentacija vizualnog identiteta Sveučilišta kojeg potpisuju predavači Odjela medijskog dizajna.

Vizualni identitet Sveučilišta Sjever semantički se otklanja od prve asocijacije geografskog sjevera uvjetovanog magnetskim poljem zemlje; u svom crvenom izdanju odmiče se i od temperaturne hladnoće koju sjever konotira; kao i od grbolikih oblikovnih stereotipa ostalih hrvatskih sveučilišta. S obzirom na svoju važnost i značaj za sredinu u kojoj niče, novo sveučilište se oblikovno-značenjski pozicionira kroz temu “centra”, koja postaje osnova dizajna ovog entiteta.

Sveučilište Sjever, identitet

Sjever (kao imenica) centar je razmjene znanja, katalizator društvenih i gospodarskih zbivanja okoline u kojoj Sveučilište djeluje, profesionalne orijentacije studenata i definicije struka koje se na Sveučilištu podučavaju. Vizualni identitet veže se i na tradiciju Lepoglavskog sveučilišta, jedne od prvih visokoškolskih obrazovnih institucija na ovom području, a duboko je inspiriran promišljanjima, životom i djelom prof. Ladislava Galete. Grafičkom formom sjecišta pravaca, uvijek po sredini formata aplikacije, Sveučilište označava svoj teritorij, integrira se, poistovjećuje se sa njime… Pritom u svakom svom, pa i najmanjem segmentu, sadrži virtualnost cjeline. Označeno postaje označitelj.

Izloženi su sljedeći radovi studenata:
Mihael MiklošićStraight Edge
Blanka ŠtambukPlac Zoom
Leopoldina JovanovskiGradski bazeni Varaždin
Viktorija GašparićMed
Oliver Potočnik i Romana VincetićAlternativni glazbeni magazin
Karim Jarnjak i Slobodan Popratnjak – Novine bez vijesti

Mihael Miklošić

Blanka Štambuk

Leopoldina Jovanovski

Viktorija Gašparić

Oliver Potočnik

Karim Jarnjak i Slobodan Popratnjak

Autori identiteta Sveučilišta:
doc. dr. sc. Mario Tomiša
doc. Damir Bralić, dipl. diz.
doc. Igor Kuduz, ak. sl.
Andro Giunio, dipl. diz.
Niko Mihaljević, dipl. diz.

Suradnici:
doc. dr. sc. Nikola Đurek
prof. dr. sc. Peter Bilak
Lana Cavar, dipl. diz.
prof. dr. sc. Sead Alić

gif-1