Superhandle / Nikola Krivokapić | Dan–D

young balkan designers

Superhandle / Nikola Krivokapić

20. SUPERHANDLE, Nikola Krivokapić (Srbija)

Superdrška je dizajnirana s fokusom na njenu korisnost pri transportu kabastih objekata koji nisu pogodni za nošenje. Lako postaje nezamjenjiv alat prilikom svakodnevnih aktivnosti. Sastoji se od plastične drške i dva remena povezanih s kopčom. Instaliranje je vrlo jednostavno. Dužina remena se uz pomoć kopče prilagođava veličini predmeta koji se prenosi. Superdrška se može upotrebljavati sama ili, kada situacija to zahteva, u paru.

superhandle 2 superhandle 3 superhandle 4

gif-1