OSAM POLAZNIKA / Vlado Martek & Niko Mihaljević | Dan–D

edu program

OSAM POLAZNIKA / Vlado Martek & Niko Mihaljević

Potaknuta konstantnim redefiniranjem dizajnerske prakse, njezinom relativnošću i prožimanjem s drugim disciplinama, ova će se radionica baviti samoiniciranim pristupom radu i konceptualnom razmišljanju te odmicanjem od medijatorske uloge dizajna u službi zadanih sadržaja. Poticati će se osobna evaluacija i autorski izričaj – radionica će poslužiti kao scenografija za iznošenje autobiografskog i/ili subjektivnog u kontekst javnog i objektivnog. Javnosti će se pružiti uvid u hermetično, a istodobno će se preispitivati odnos očekivanja publike i autonomije pojedinca. Kao polazišne točke individualnog djelovanja poslužiti će već prisutni elementi – sam kontekst trodnevne radionice u sklopu jednog festivala (cjelokupna situacija, pa tako i fizički prostor), ali i selektirani svakidašnji artefakti u koje će se moći intervenirati. Radionica će biti metafora, a istodobno i preslika svakodnevnog življenja i rada.

Voditelji: Vlado Martek (postkonceptualni umjetnik i predpjesnik) & Niko Mihaljević (grafički dizajner)
Polaznici: 8

Vrijeme održavanja: od 30. 5. do 1. 6. u vremenu od 12 do 17 sati.

Prijave: do 26. svibnja na info@dan-d.info. U subjekt poruke upišite ‘Prijava_naziv radionice’, a u tekst poruke osnovne podatke o sebi: ime i prezime, broj mobitela, zanimanje.

 

gif-1