Niko Mihaljević | Dan–D

predavanja

Niko Mihaljević

Niko Mihaljević je grafički dizajner i umjetnik rođen 1985. u Splitu. Nakon završenog magisterija vizualnih komunikacija na Studiju dizajna u Zagrebu upisuje dvogodišnji magisterij tipografije Werkplaats Typografie u Arnhemu (NL), na kojem diplomira 2013. U međuvremenu radi kao freelance grafički dizajner. U primijenjenoj i nezavisnoj umjetničkoj praksi se fokusira na rekonstruiranje i mitologizaciju svakidašnjih situacija, bilježenje nasumičnih fenomena te korištenje autobiografskih referenci i subjektivnih gesti unutar objektivnih sistema. Služi se različitim medijima, sa naglaskom na tekst, zvučnu kompoziciju i performans. Osnivač je inicijative zabilježenog zvuka Alluvial Gold. Izlagao je u Hrvatskoj i u inozemstvu.

gif-1