FREŠTREŠ | Dan–D

d–izložba

FREŠTREŠ

Bit će izložena tri broja magazina Freštreš i tri plakata koja interpretiraju njegov sadržaj. Tema prvog broja nije određena, a svaki je autor imao mogućnost preobrazbe postojećeg materijala – rezultat je bio potpuno otvoren eksperiment. Tema drugog broja bila je “ego”, a magazin je bio podijeljen u tri dijela koja predstavljaju Freudovu strukturu psihe: ego, super-ego i id. Tema trećeg broja je “future”, a kroz nju su istražene implikacije FREŠTREŠ-a kao post-modernog pokreta te je predviđen utjecaj koji će imati na budućnost svijeta. Naracija ima više mogućih puteva.

FREŠTREŠ 02

Grupa FREŠTREŠ (Peter Ferlan (1990.), Aljaž Glaser (1990.), Biba Košmerl (1990.), Emil Kozole (1991.), Dorijan Šiško (1990.), Ajda Zupančič (1991.) i Jon Žagar (1989.)) započela je s radom 2012., a njihov medij izražavanja je istoimeni magazin, čiji je prvi broj objavljen u ožujku 2013., dok je već njegov drugi broj objavljen u listopadu iste godine izložen na 6. bijenalu vizualnih poruka Slovenije u Narodnoj galeriji u Ljubljani. U srpnju su oba broja predstavljena na jednodnevnom festivalu nezavisnog izdavaštva Caffeine Hours, također u Ljubljani, čija je općina od 2014. jedan od financijera projekta.

FREŠTREŠ je ime kolektiva i multidisciplinarnog magazina, koji djeluje u područjima dizajna, umjetnosti i književnosti. U idejno-estetskom smislu naš projekt je vrlo eksperimentalan – ne želimo ponavljati umjetničke prakse i sadržaje koji nas okružuju, nego otvarati put ka svježoj estetici.

gif-1