Idis Turato | Dan–D

predavanja

Idis Turato

Idis Turato je rođen je u Rijeci 1965. godine, 1991. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na istom je fakultetu 2004. godine magistrirao te je 2012. doktorirao na temu Arhitektura gotovih elemenataprojektiranje metodom slaganja i prilagođavanja ranije pripremljenih sklopova i fragmenata. 1992. s arhitektom Sašom Randićem otvara ured Randić Turato, a 2009. godine osniva samostalni ured Arhitektonski biro Turato d.o.o. Profesor je na studiju arhitekture pri splitskom FGAG-u te gost nastavnik na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je niza arhitektonskih nagrada; nagradu UHA-e «Viktor Kovačić» za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje 2013. godine za projekt Sportske dvorane i trga u gradu Krku, 2009. godine za Dječji vrtić Katarina Frankopan u Krku, 2008. godine za Aulu Pape Ivana Pavla II na Trsatu, 2003. godine za dogradnju Tehničkog fakulteta u Rijeci te. Nagradu “Vladimir Nazor” osvojio je 2005. godine za projekt osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku, a za istu je školu nagrađen međunarodnom nagradom Piranesi. U dva navrata nominiran je za nagradu Mies Van der Rohe među 40 najuspješnijih arhitektonskih realizacija u Europi ; 2007. godine za projekt osnovne škole Fran Krsto Frakopan na Krku te 2011. godine za vrtić Katarina Frankopan na Krku. 2012. godine za kuću Nest and Cave u Voloskom pokraj Opatije osvojio je nagradu UHA-a “Drago Galić” za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture. Turato je predstavljao Hrvatsku na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji s projektom In Between, a 2010. godine, u suradnji s petnaest hrvatskih arhitekata ponovno na 12. Venecijanskom bijenalu arhitekture s projektom Pavillion. Posljednje tri godine u intenzivnom tjednom kontinuitetu Idis Turato objavljuje autorske tekstove, osvrte i komentare prostorno inspiracijske tematike na svom blogu na stranici idisturato.com

fotografija: Marko Mihaljević

Predavanje: Projektiranje različitosti – projektiranje nepredvidivog

Intervju s Idisom Turatom (dizajn.hr)

gif-1