MIHAEL MIKLOŠIĆ | Dan–D

d–izložba

MIHAEL MIKLOŠIĆ

Straight Edge je serija od četiri aktivistička plakata nastala na odsjeku Medijskog dizajna (Sveučilište Sjever), pod mentorstvom Lane Cavar i Damira Bralića. Straight Edge je subkultura čiji pobornici ne konzumiraju alkohol, cigarete i droge, a karakterizira je i negativan stav prema svim oblicima rasizma, homofobije i seksizma. Temeljni element plakata je ruka s iscrtanim slovom X koja je ujedno i jedan od dominantnih simbola ove subkulture. Svaka gesta ruke predstavlja jedan stav ili poruku vezanu uz Straight Edge. Plakati su izvedeni u aktivističkoj DIY estetici.

Mihael Miklosic

Mihael Miklošić (1994.) završio je Elektrostrojarsku školu u Varaždinu, smjer Web dizajn 2012. godine, nakon čega upisuje Medijski dizajn na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Urednik je bloga o vizualnim komunikacijama Dizajn svaki dan koji je 2012. godine proglašen jednim od top 10 blogova u RH prema web natječaju magazina VIDI.

Kao dizajner svojim radom, kad god je moguće, nastojim kritizirati ali i potaknuti okolinu na pozitivne promjene. Dizajn ne vidim samo kao posao, već kao nešto što me ispunjava na dnevnoj razini i nešto čime se želim baviti čitav svoj život.

 

gif-1