Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA) | Dan–D

d–market

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA) je neprofitna organizacija koja pruža usluge inkluzivnih radnih aktivnosti osobama s intelektualnim teškoćama. JUPI za UPI! je linija jedinstvenih proizvoda koja se u svom kreativnom i proizvodnom procesu oslanja na jedinstvene vještine ručnog rada i likovnih kreacije osoba s intelektualnim teškoćama koje su korisnici usluga CIRA-e. JUPI za UPI! proizvodi razvijeni su u okviru međunarodne radionice inkluzivnog dizajna extra/ordinary design, a ostvarili su zapažene uspjehe na izložbama u Zagrebu, Londonu, Kyotu i Tokiju.

CIRA logo

gif-1