Patrizia Dona | Dan–D

d–market

Patrizia Dona

Patrizia Donà (1972.) je modna dizajnerica i samostalna umjetnica koja živi i radi u Amsterdamu i Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na odsjeku za Povijest umjetnosti i Etnologiju. Po završetku studija odlazi u Rotterdam i upisuje studij modnog dizajna na Willem de Koonig Academie. Za vrijeme studija i nedugo nakon radi kod belgijskih dizajnera A.F. Vandevorst u Antwerpenu. Bavi se ispitivanjem granica i mogućnosti u području mode. Nakon završenog studija modnog dizajna, fokus njenog interesa postaju “ready made” objekti koje redizajnira i pretvara u seriju nosivih predmeta. Radove je izlagala u brojnim galerijama, muzejima i na festivalima u Hrvatskoj i svijetu.

gif-1