Stefano Mirti | Dan–D

predavanja

Stefano Mirti

Stefano Mirti je diplomirao i doktorirao arhitekturu na Fakultetu u Torinu, nakon čega seli u Japan na postdoktorsko usavršavanje na Tokyo University, Tadao Ando Lab i predaje na Tama Fine Art Academy. Od 2001. do 2005. godine je izvanredni profesor na Interaction Design Institute Ivrea. Kao arhitekt je jedan od osnivača Cliostraat. [www.cliostraat.com]. Od siječnja 2006 je zadužen za dizajn školu NABA [www.naba.it]. Mirti je također i jedan od partnera u Id-lab gdje obavlja brojne aktivnosti.

 

gif-1