Organizam | Dan–D

dizajn na rubu

Organizam

ORGANIZAM je neformalni savez kojeg tvore UBU (Udruga bivših učenika ŠPUD-a Zagreb), Sintoment (Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture), Babushke (studio za vizualne komunikacije i specijalne moći) i Nefunkcionalni Most (arhitektonska grupa).

Organizam osmišljava, provodi i realizira projekte koje karakterizira total dizajn. Bavimo se proučavanjem rubnih područja vizualnih umjetnosti i dizajna, društva i kulture kao i pojavama nastalim transformacijom shvaćanja njihovih ideja u suvremenom društvu, dizajnom atmosfere i kreiranjem događanja koja odgajaju publiku budeći u njima senzibilitet prema umjetničko dizajnerskoj tradiciji i suvremenim pojavama u njihovom neposrednom okružju.

Organizam je kontinuirana progresivna edukacija, djelovanje i rad u kulturno – umjetničkom životu, karakterizira ga interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup na tragu tema socijalno angažiranog dizajna i arhitekture, publike i odnosa sa javnošću, adolescentnih autora – umjetnika u nastanku, razvoja dijaloga i međugeneracijskog povezivanja, oživljavanja zaboravljenih vrednota, ustanova i područja, promocije dizajna za poznatog korisnika, služeći se pri tom novim tehnologijama, medijima i praksama kroz intuitivne vizije, prognoze i reality check. Posljednjih 5 godina djelovanja Organizam je realizirao preko 40 kulturno-umjetničkih projekata, suradnji i sudjelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini (Italija, Slovenija, Austrija, Turska, Španjolska, Poljska, J.Koreja, Brazil, SAD, i dr.), a u njima je volonterski sudjelovalo na stotine mladih i stručnih suradnika te mnogobrojni partneri. Dugoročni multilateralni projekti Organizma su Kamp Kulture, UBUdućnost, klUBU, U krugu Škole, Relict, Hiiiža, Sintokuća, Park u parku, A Bubble, a od jednogodišnjih i dvogodišnjih projekata svojom uspješnošću izdvajaju se 800 slika Marije Bistrice, Aktivizam u ŠPUD-u, Promenada u Špud-u, Strip u Primijenjenoj, kao i aktualni projekti Animacija u Primijenjenoj, dokumentarac Jules, Hidden Materia, Becoming a (G)host te partnerstvo u projektu Osmišljavanje i razvoj prijediplomskog studija: Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu.

Kamp-kultureU-krugu-SkoleOrganizam logo

 

 

gif-1