Fui mortus prius comedi kofteburger / N. Mihaljević i Soft Temple II | Dan–D

dizajn na rubu

Fui mortus prius comedi kofteburger / N. Mihaljević i Soft Temple II

N. Mihaljević i Soft Temple II će predstaviti svoju kolaboraciju u području konceptualne zvučne kompozicije. Autori se u zajedničkom radu služe zaboravljenom metodom auralne mitografije, koja u ovom slučaju predstavlja dekonstruiranje javno dostupnih muzičkih artefakata prilikom performansa u privatnim situacijama, a za čijeg se trajanja dokida razdvojenost banalnog i transcedentnog. Jedini dokaz hermetičnog umjetničkog djelovanja ovog dueta je zvučna dokumentacija njihove kućne ezoterije, a koja će se ovom prigodom javno reproducirati.

gif-1