Škart | Dan–D

predavanja

Škart

Škart je kolektiv nastao oko 1990. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a osnovali su ga Dragan Protić – Prota i Đorđe Balzamović – Žole. Kolektiv voli eksperimentirati u radu, a ponajviše u poeziji i dizajnu, koje prožimaju brojni elementi performansa, od uličnih recitacija i agitacija, pa do nastupa širom Europe s amaterskim zborovima koje su mahom sami osnivali, poput Horkeškarta i Probe. Svoju metodologiju rada nazivaju “arhitekturom ljudskih odnosa” – kroz stalne sukobe unutar kolektiva, koji ih prate od početka, pokušavaju izvući nove vrijednosti. Kao dizajneri, vizualni umjetnici i pjesnici inicirali su i sudjelovali u mnogim projektima, od brojnih “samizdata” vlastite poezije, koje su često dijelili prolaznicima na beogradskim ulicama, preko dizajniranja raznovrsnih publikacija za izdavačku kuću nezavisnog Radija B92, projektiranja vizualnih identiteta i oblikovanja omota knjiga za više biblioteka, do dizajniranja više godišta važnog književnog časopisa Reč… Od samog početka 90-ih bili su vrlo aktivni u raznolikim aktivističkim inicijativama civilnog društva, koje su se izravno suprotstavljale ratnoj propagandi i nacionalizmom prožetoj političkoj oligarhiji, te su aktivizam i društvena osviještenost postale neke od temeljnih odrednica njihovog rada, kao i univerzalni humor kojim je obilježeno gotovo svako njihovo djelo. Godine 2010. predstavljali su Srbiju na Venecijanskom bijenalu arhitekture, a njihovo recentno izlaganje u Hrvatskoj bilo je u sklopu festivala i izložbe Ekstravagantna tijela – Ekstravagantne godine, u organizaciji Kontejnera, biroa suvremene umjetničke prakse. Na Danu D održat će predavanje u kojem će predstaviti pojedine segmente svoga rada i vlastitu stvaralačku filozofiju.

Predavanje: Iskustvo drugog iskustva

Intervju sa Škartom (dizajn.hr)

gif-1