Petra Milički | Dan–D

predavanja

Petra Milički

Petra Milički (www.petramilicki.com) je dizajnerica vizualnih komunikacija i umreženih medija (Studij Dizajna, 2011 / Piet Zwart Institute, 2013).

U samoiniciranom se radu najčešće bavi interpretacijom postojećeg, kolektivno produciranog materijala, te izgradnjom medija koji takvu produkciju potiču. Trenutno se bavi temom kulture i politike sjećanja u novomedijskom okolišu.

Radi kao freelance grafička dizajnerica i web programerka, većinom za institucije i inicijative iz sfere kulture.

gif-1